Експертна оцінка
uk ru
Документ-сервіс важливих справ

Це сучасна установа, яка надає більше 70 видів державних послуг в одній будівлі за абсолютно новими підходами і принципами: швидко і зручно для кожного

+38(096)45-45-995

Експертна оцінка

Незалежною оцінкою майна називають процедуру визначення його вартості на встановлену дату. Експертиза повинна виконуватися відповідно до норм національного законодавства при застосуванні належних методик. Оцінка вартості стала невід'ємним елементом великої кількості юридичних операцій. Об'єкти оцінки можуть мати матеріальну і нематеріальну форму. До першого виду зараховують рухоме і нерухоме майно. До другого – одиниці, здатні приносити прибуток (цінні папери, акції, опціони).

Об'єкти оцінки вартості можуть виступати частиною майнового комплексу, яким вважається підприємство або його структурний підрозділ. Експертиза вартості цілісного майнового комплексу винесена в окрему процедуру. Вона має передбачає оцінку ринкової вартості об'єкта, який веде господарську діяльність. Така оцінка необхідна при створенні, реорганізації, ліквідації або переоцінці основних засобів компанії.

Фахівці документ-сервісу Dela.ua проводять оцінку майна по вивіреній схемі. Контроль якості експертизи відстежується на кожному етапі процедури. Це гарантує швидкість і якість оцінки будь-якого об'єкта.

Види вартості майна

Найбільш поширені такі види вартості:

 • оціночна – для нотаріуса, об'єктом експертизи виступає майно фізичної особи,
 • ринкова – об'єктивна ціна продажу власності,
 • ліквідаційна – розраховується при необхідності термінової реалізації об'єкта, вона завжди нижче за ринкову вартість.

Який вид вартості майна потрібно визначити, встановлюють, виходячи з призначення звіту про оцінку. Цю інформацію замовник вказує в договорі з оцінною компанією. Коли такі відомості відсутні, фахівець розраховує ринкову вартість. До менш популярних видів вартості відносять інвестиційну, спеціальну, споживчу, відновну і замісну.

Призначення експертної оцінки майна

Експертиза вартості майна необхідна при таких операціях:

 • купівлі-продажу,
 • даруванні,
 • оренді,
 • заставі,
 • оформленні спадщини,
 • лізингу,
 • страхуванні,
 • приватизації,
 • складанні шлюбного контракту,
 • розподілу майна,
 • розрахунку страхової суми,
 • передачі в довірче управління,
 • залученні інвестицій,
 • внесенні в капітал компанії,
 • визначенні розміру завданих збитків, внаслідок пожежі, затоплення або дій третіх осіб,
 • при розрахунку податку на майно.

Звіт про оцінку являє собою юридичний документ. Якщо процедура експертизи вартості проведена некоректно, або у оціночної компанії відсутні дозвільні документи на надання подібних послуг, будь-який з договорів вищевказаних угод можуть розірвати.

Порядок проведення незалежної оцінки майна

Згідно з нормами законодавства України, встановлено такий порядок проведення оцінки власності:

 • складання договору на виконання послуги,
 • знайомство з об'єктом оцінки,
 • збір і аналіз всіх відомостей, що стосуються об'єкта,
 • вивчення об'єкта оцінки,
 • облік можливих обмежень,
 • визначення методологічних підходів і оціночних операцій,
 • зведення результатів дослідження
 • формування звіту про оцінку та висновку про вартість об'єкта на певну дату,
 • доопрацювання (актуалізація) звіту про оцінку та висновку про вартість на нову дату - замовляється за потребою.

В обов'язки оцінювача входить самостійний пошук і вивчення всіх відомостей про об'єкт експертизи. Виняток становлять документи, які повинен надати замовник, згідно з договором.

Під час підготовчого етапу виконання дослідження фахівець ознайомлюється з умовами договору, вивчає базу оцінки і при необхідності складає пропозиції замовнику, щодо істотних умов договору про оцінку.

Які чинники впливають на вартість майна?

На вартість об'єкта власності впливають такі чинники:

 • корисність,
 • стан,
 • можливий вплив соціально-економічних та інших факторів, які можуть викликати зміну вартості,
 • сума витрат на поліпшення об'єкта, що здатні позначитися на збільшенні ринкової вартості.

Методи проведення оцінки

При виборі методологічного підходу, який дозволить максимально об'єктивно визначити вартість майна, фахівець враховує призначення звіту, цілі та інтереси клієнта. До основних методів оцінки вартості входять:

 • порівняльний,
 • витратний,
 • доходний.

Здебільшого для проведення процедури використовуються відразу декілька методів аналізу. Це дозволяє забезпечити найбільш точний результат дослідження.

Звіт про оцінку варто замовляти у повній чи скороченій формі?

В результаті виконання експертизи вартості майна оціночна компанія видає звіт, зміст і структура якого повинні відповідати вимоги законодавства. При цьому документ не може обмежуватися кількома реченнями. Його обсяг зазвичай налічує від двадцяти сторінок.

Звіт може розроблятися в повній або скороченій формі. У першому випадку документ включає:

 • акт огляду об'єкта оцінки,
 • інформацію про об'єкт,
 • дату оцінки і термін дії звіту,
 • мету проведення процедури,
 • обґрунтування вибору відповідної бази оцінки,
 • аналіз основних факторів, що впливають на вартість майна,
 • перелік нормативно-правових актів, що регламентують виконання експертизи вартості,
 • обмежувальні умови,
 • опис всіх припущень, на підставі яких проводилась оцінка,
 • висновки про наявне та найбільш ефективне використання об'єкта оцінки,
 • зміст застосованих у процесі аналізу методів і оціночних операцій розрахунку вартості,
 • висновок про вартість майна,
 • додатки з копіями усіх вихідних даних і, якщо необхідно, інформаційних джерел, що пояснюють і підтверджують припущення та розрахунки.

У скороченій формі дозволяється складати звіт у разі доопрацювання або актуалізації оцінки об'єкта на нову дату експертизи. У подібному документі повинні міститися опис етапів проведення незалежної оцінки власності і виконаних оціночних операцій, а також вихідні дані і висновок про вартість.

Актуалізація звіту здійснюється через завершення терміну дії звіту про оцінку та висновку про вартість. Та при наявності істотних змін в роботі об'єкта, його фізичного стану або стану ринку аналогічного майна. Розробку скороченого звіту виконує оціночна компанія, яка була автором повної його версії. Ці два документи становлять єдине ціле. З метою доопрацювання повної форми звіту з замовником складається новий договір. Не дозволяється складання звіту в скороченій формі при проведенні незалежної оцінки майнових комплексів.

Оцінювач зобов'язаний власноруч підписати звіт. Якщо об'єктом виступав цілісний майновий комплекс, над експертизою вартості якого працювали кілька фахівців, документ підписує кожен з них.

Факт включення або не включення в ринкову вартість об'єкта суми податку на додану вартість вказується у звіті про оцінку та висновку про вартість майна.

З яких причин звіт про оцінку можуть визнати неправомірним документом?

Оцінка вартості вважається неякісною і не являє собою правомірний юридичний документ, якщо вона:

 • необ'єктивна – ґрунтується на явно неправдивих вихідних даних, які навмисне використав оцінювач,
 • недостовірна – проведена з порушенням методологічних підходів і оціночних процедур або на основі хибних припущень,
 • непрофесійна – виконана з порушенням кваліфікаційних вимог, обумовлених законодавством.

Для аналізу наявного звіту про оцінку можна замовити рецензію на документ в інший оціночної компанії. За необ'єктивну оцінку майна суб'єкти оціночної діяльності несуть відповідальність згідно із законодавством.

Офіційні оцінювачі, що надають якісні послуги, мають бути внесені до Державного реєстру. Доступ до його електронної версії відкритий. Скориставшись цим сервісом, можна перевірити кваліфікацію обраної компанії або знайти виконавця для проведення оцінки вартості.

Наші гарантії проведення експертизи вартості

Документ-сервіс Dela.ua – це офіційна оцінна компанія, яка має усі необхідні ліцензії та сертифікати на ведення подібної діяльності.

Щорічно ми проводимо тисячі процедур незалежної оцінки вартості майна. Маємо широкий штат співробітників і гарантуємо відповідність наших послуг професійним стандартам. Готові підписати договір про нерозголошення і забезпечити повну конфіденційність.

Незалежна оцінка дозволить вам уникнути невиправданих витрат при будь-яких операціях з майном. І позбавить від сумнівів щодо його об'єктивної вартості.

Термін дії нашого звіту про оцінку становить шість місяців. Виконуємо експертизу вартості максимально швидко – від одного дня з моменту проведення огляду об'єкта.

Звертайтеся в Dela.ua, щоб отримати кваліфіковану допомогу з будь-яких питань, пов'язаних з незалежною оцінкою вартості об'єкта для розмитнення. Щоб замовити звіт, зателефонуйте по одному із зазначених телефонів в контактах або залишіть заявку на консультацію онлайн, і наш менеджер зв'яжеться з вами найближчим часом.

Заявка на консультацію